Bijdrage Vast­stelling bestem­mingsplan Rotonde Duin­straat Sche­ve­ningseweg


Raad

7 november 2019

Voorzitter,

Zoals bekend is de Partij voor de Dieren niet blij met dit plan. Veel bomen worden gekapt en groen verdwijnt; een rotonde komt hiervoor in de plaats.

Twee punten willen wij in deze fase nog maken. Allereerst de ecologische zone. Een rotonde wordt in de papieren werkelijkheid een ecologische zone. Een grasveldje omringd door asfalt en auto’s, waar een tram dwars doorheen rijdt. Dit is geen ecologische verbindingszone, maar gewoon een rotonde. De Partij voor de Dieren wil de gemeente aanzetten om de ecologie te versterken. Dit is hier ook goed mogelijk. Vandaar de volgende motie.

Een ander onderwerp wat niet serieus lijkt te worden genomen is de fiets. De Prins Willemstraat is een sterfietsroute en nu erg onveilig met geparkeerde auto’s en een trambaan. Voor veel geld wordt nu een smalle strook rood geverfd, maar de veiligheid van de fietsers is nog steeds niet goed. Er komt weer een compromisstraat bij. Een beetje meer ruimte voor de fiets, maar niet genoeg voor een veilig gevoel als auto’s en trams voorbijrazen.

Voorzitter, met deze compromisstraat gooien we geld weg en sorteren voor op toekomstige gemeentelijke projecten. Over 4 jaar zal er vast een D66- of GroenLinks-raadslid zijn die nadat er een ongeluk heeft plaatsgevonden zegt dat de weg fietsonveilig is ingericht. Denk aan de Zoutmanstraat. En dan hebben we weer een weg om opnieuw in te richten.

Maar voorzitter, hier zijn we nu zelf bij. We kunnen nu kiezen voor een weg die veilig is en niet in strijd met het vastgestelde fietsbeleid. Vandaar de volgende motie.