Bijdrage Verdwijnen van groen bij Parnassia terrein


Raad

4 maart 2021

Voorzitter,

Er wordt een plan uitgewerkt dat weer ten koste lijkt te gaan van de natuur. Nu lijkt een nog stil bos bij Parnassia de dupe. We willen voorkomen dat het bos al wegbestemd is voordat de gemeenteraad hier invloed op kan hebben. Vandaar de volgende motie die ik samen met de HSP indien:

Verzoekt het college:

  • alvorens te besluiten over het PUK en een nieuwe asfaltverbinding rond het Parnassiaterrein eerst de raad over de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de natuur te informeren.