Terugblik op de gemeen­teraad


Week 20

20 mei 2021

Tijdens de Raad werd gesproken over kamerverhuur. De Partij voor de Dieren vindt dat ongeremde verkamering niet zou moeten worden toegestaan als de leefbaarheid in het geding is. Daarom diende onze fractievoorzitter Robert Barker een amendement in om in dichtbevolkte wijken tijdelijk nieuwe kamerverhuur niet toe te staan, totdat de leefbaarheid in kaart is gebracht. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel.

Aan de Witte de Withstraat staat een oude gymzaal waar een duurzaam voedselinitiatief is gevestigd. Dit initiatief loopt tegen beperkingen aan. Daarom heeft de raad onder aanvoering van Robert een motie aangenomen die meer ruimte biedt om binnen de huidige maatschappelijke bestemming haar activiteiten te ontplooien.

Helaas heeft ons initiatiefvoorstel over afvalvoorlichting het niet gehaald. GroenLinks-wethouder Van Tongeren wil onze inwoners niet gaan informeren over gescheiden afvalinzameling. Door meer informatie willen we zorgen dat niet tweederde van de grondstoffen, waaronder plastic en papier, wordt verbrand in plaats van hergebruikt.

Ook heeft ons raadslid Robin Smit weer gepleit voor veilige speelvelden voor honden. Al sinds 2017 wachten de hondenbezitters hierop na een belofte van de wethouder. Deze mensen wachten nog steeds en daarom dienden wij een motie in om dit snel te realiseren. Helaas werd deze niet aangenomen en moeten de honden nog langer wachten.

In Den Haag worden nog altijd lijmplanken verkocht. Dit terwijl het gebruik ervan illegaal is. Het middel wordt gebruikt om ratten en muizen te vangen. Helaas blijven andere dieren, zoals vogels en egels, hier ook aan plakken, vaak met verwonding of dood tot gevolg. Daarom diende ons raadslid Robin hierover een motie in. Doordat deze is aangenomen gaat de gemeente in gesprek met de winkeliers die dit marteltuig nog verkopen, om zo de verkoop aan banden te leggen.


Al onze bijdragen, moties, vragen en voorstellen kunt u teruglezen op onze archiefpagina.