Terugblik op de gemeen­teraad


6 oktober 2022

7 oktober 2022


Gevolgen padel

Nieuwe padelbanen kunnen grote gevolgen hebben voor mens en dier. We hebben in de raad daarom gepleit voor meer regels rond padel. Onze motie die opriep om geen toestemming te geven voor de banen totdat er beleid is aangenomen. Zo zorgen we ervoor dat mens en dier worden beschermd.

Fietsen bij Trekvliet

De Binckhorst is volop in ontwikkeling als woongebied, en meer inwoners zorgen voor meer verkeer. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat het aantrekkelijk is om te fietsen in de Binckhorst. De plannen om de Trekvlietbrug te verbeteren voor fietsers heeft dan ook onze steun, maar wij zien meer kansen voor de fiets in dit gebied! Daarom dienden we een motie in om een nieuwe fietsverbinding te realiseren langs de Trekvliet. Zo worden Trekvlietbrug en Rijswijkseplein met elkaar verbonden met en fietspad. Zowel wethouder als raad waren het hiermee eens en onze motie werd aangenomen!

Rustplek voor zeehonden

Na diverse incidenten op het strand tussen zeehonden en honden, kwam Hart voor Den Haag met een voorstel om een drijvend ponton in de Scheveningse Haven te plaatsen. De Partij voor de Dieren pleitte ervoor om ook de natuurlijke rustplaats van de zeehond te erkennen en te beschermen; het strand. Helaas stemde alle coalitiepartijen tegen, maar ook Hart voor Den Haag. De economische belangen (strandtenten en strandhuisjes) worden belangrijker gevonden dan de dieren. Lees hier de bijdrage

Meer inheemse beplanting

Bij het Maria Stuartplein komen volgens de plannen nagenoeg geen inheemse planten. Dit terwijl de beplanting beter is voor dieren. Gelukkig was de raad het met ons eens dat we moeten inzetten op meer inheemse beplanting en werd ons voorstel aangenomen.