Terugblik op de gemeen­teraad


Week 15

15 april 2021

Tijdens de raad riep ons raadslid Robert Barker de wethouder op om in gesprek te gaan met een politietrainingscentrum voor honden en paarden. Omdat de gemeente wil dat er gebouwd gaat worden, moet het centrum geluidsoverlast beperken. Want alarmpistolen en blaffende honden maken herrie. De Partij voor de Dieren vindt dat hierbij meer oog moet zijn voor dierenwelzijn. Zeker omdat er onlangs een nieuwe dierenwelzijnsnota is aangenomen. Hoewel de wethouder niet met het centrum in gesprek wilde over het dierenwelzijn, kreeg het voorstel toch steun van de gemeenteraad en komt er een gesprek.

Ook werd de nota stadsbomen besproken. Als meest groene partij van de gemeenteraad, keken wij hier natuurlijk naar uit. De nota stond vol met mooie ambities, zoals het erkennen van de ecosysteemdiensten die bomen leveren (zoals wateropvang) tot aan de hoofdbomenstructuur. Helaas werd al van tevoren duidelijk dat deze ambities niet allemaal kunnen worden waargemaakt. Slechts 78% van het budget is gereserveerd om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. Ons raadslid Robin Smit diende daarom een voorstel in om de rest van de 22% vrij te maken in de begroting. Ook hebben we nog voorstellen gedaan om de illegale bomenkap bestraffen met herplantplicht en om bomen in wijken beter te beschermen. Helaas werden alledrie onze moties verworpen.

Bij de bespreking van de maatschappelijke opvang hebben wij meerdere moties gesteund om opvang te realiseren voor alle dak- en thuislozen tijdens lockdown. Tot 1 mei is er landelijk opvang geregeld voor deze mensen, maar dit loopt binnenkort af. Robin heeft de wethouder opgeroepen om desnoods in een slaapzak voor het ministerie te gaan protesteren, als de maatregelen niet worden verlengd. Niemand zou op straat moeten slapen!

Robert Barker zette zich tijdens de raad ook in tegen het verkrotten van Haagse panden. Pandeigenaren laten hun vastgoed nu nog te vaak verwaarlozen, om zo uiteindelijk toestemming te krijgen het pand te slopen en er nieuwbouw neer te zetten. Door onze motie wordt de aanpak van achterstallig onderhoud een prioriteit van de Pandbrigade.

Ook werden twee van Robert’s moties over eerlijker handelen bij bouwplannen unaniem aangenomen. Zo kunnen alle betrokkenen nu direct input leveren op de plannen. Ook wordt de verkoop van gemeentelijke grond transparanter, met minder ruimte voor onderhandse vergunningen.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Illegale bomenkap bestraffen met herplantplicht

De gemeente Den Haag moet mensen die zonder vergunning een boom kappen een consequente straf opleggen. Dat vindt de Partij vo...

Lees verder

Strandgasten moeten ‘m smeren, vindt PvdD

Huidkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker, terwijl die goed te voorkomen is. Den Haag moet dit zich als badplaats a...

Lees verder