Terugblik op de gemeen­teraad


Week 41

12 oktober 2021

Fossielvrije reclame in bushokjes

Den Haag gaat als eerste stad ter wereld fossiele reclames in bus- en tramhokjes weren. Een meerderheid steunde deze motie die we samen met zeven andere partijen indienden. Lees meer in ons nieuwsbericht.

LHBTI+ pesterijen de klas uit

Nieuw onderzoek toont aan dat ook docenten LHBTI+-jongeren pesten. Dit terwijl juist onder deze groep jongeren een hoog zelfmoordpercentage heerst. Alle jongeren hebben behoefte aan een veilige schoolomgeving zonder pesten en docenten spelen hier een grote rol in. Daarom zijn we blij dat onze motie is aangenomen en het aanpakken van deze pesterijen prioriteit krijgt in het onderwijsplan.

Laat de meeuwen met rust

Meeuwen horen bij de stad aan zee. Het college is van plan om meeuweneieren te oliën, waardoor de kuikens stikken in het ei. Daarom dienden wij verschillende voorstellen in om de meeuwen te beschermen. Ons voorstel om daken aan te pakken werd aangenomen. Dat is minder aantrekkelijk voor meeuwen om op te broeden en het is een belangrijke maatregel om biodiversiteit en duurzaamheid in de stad te bevorderen!

Permante winteropvang

In Den Haag zijn er helaas nog teveel mensen die op straat moeten slapen. Dit moet anders! Dak- en thuislozen zouden allemaal een slaapplek moeten krijgen. In de winter is er wel noodopvang, maar alleen als het vriest. Gelukkig werd ons voorstel voor permanente winteropvang aangenomen, zodat de opvang de hele winterperiode open is voor iedereen, ongeacht de temperatuur.

Compost

Haagse bewoners werden gedwarsboomd in het aanleggen van een wormenhotel. Hoewel er een subsidie was verleend, was er opeens juridisch gesteggel met de gemeente om een locatie te krijgen. Na vragen van de Partij voor de Dieren, een debat en juridische bemiddeling is uiteindelijk een locatie gevonden. Dat zou makkelijker moeten zijn! Daarom dienden wij een motie in om dergelijke initiatieven makkelijker te maken, door het op te nemen in het handboek openbare ruimte. Die werd aangenomen, dus hopelijk zien we snel meer van zulke mooie initiatieven terug in de stad.

Bellevue

Tot slot werd er gesproken over het bouwplan naast het Centraal Station. Hier zouden torens van meer dan 180 meter moeten verrijzen; zonder betrokkenheid van omwonenden en zonder voorzieningen. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren en de VVD is het bouwplan aangepast aan de omgeving, zal fatsoenlijk met omwonenden worden gepraat en komen er voldoende voorzieningen en groen.