Terugblik op de gemeen­­teraad


19 januari 2023

20 januari 2023

Al maanden komt de Partij voor de Dieren op voor vrijplaats de Samenscholing. De bijzondere plek voor alternatieve cultuur - met sociale voorzieningen, een veganistisch restaurant en veel meer - dreigt uitgezet te worden. Samen met de HSP en andere progressieve partijen dienden we een voorstel in om de Samenscholing te behouden op de huidige locatie. Helaas haalde dit voorstel het niet. Daarom dienden we ook twee andere voorstellen in; om een (tijdelijke) alternatieve locatie te vinden en om aan de slag te gaan met een vrijplaatsenbeleid. Deze voorstellen hebben het gehaald. We blijven ons hiervoor inzetten, de Samenscholing moet blijven!

In de raad werd verder gesproken over de transitievisie warmte. Dit document zou moeten aangeven hoe de verschillende wijken in Den Haag van het gas af gaan. Het gemeentelijke document laat echter vooral zien wat niet gaat gebeuren. Er mist een visie op de transitie naar een klimaatneutraal Den Haag. Robert diende daarom een amendement in om met een stapsgewijze aanpak te komen en dienden een motie om meer duidelijkheid te geven aan de wijken. Deze haalden helaas geen meerderheid, omdat GroenLinks en de PvdA tegen stemden. Wel werd onze motie aangenomen om een concrete aanpak te maken voor lokale duurzame bronnen.

Verder werd in de raad gesproken over de nieuw aan te leggen Deltaplein. Wij willen voorkomen dat aan het plein een standplaats voor touringcars komt, omdat dit heel slecht is voor de luchtkwaliteit. Ons voorstel om deze standplaats te vervangen door een Kiss&Ride werd aangenomen.

In de raad bepleitten wij om eindelijk werk te maken van het aanpassen van de welstandsnota. Op die manier kan worden bijgedragen aan het vergroenen en verduurzamen van de stad. Onze motie om hier snel werk van te maken haalde helaas geen meerderheid.