Terugblik op de raad


Week 50

23 december 2021

De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar was een succesvolle. 10 voorstellen van de Partij voor de Dieren haalden een meerderheid.

Bontvrij

Het verkopen van bont en levende krabben en kreeften op markten nadert zijn einde! Onze motie om tot een verbod te komen haalde een meerderheid. Zo wordt een stap gezet naar een diervriendelijker Den Haag.

Ontwikkelingen bij station NOI

De gemeente heeft besloten dat het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) aan de Anna van Hannoverstraat wordt gesloopt. Toch wordt het nieuwbouwplan dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren een stuk duurzamer. Onderdelen van het oude gebouw worden nu namelijk hergebruikt en bij de nieuwbouw worden natuurlijke materialen gebruikt. Ook zullen voor de inwoners op initiatief van de Partij voor de Dieren genoeg voorzieningen en groen komen.

Grondstoffenplan

Den Haag heeft een lange weg te gaan als we al ons afval willen hergebruiken. De Partij voor de Dieren pleit voor systeemverandering en daarom dienden we veel voorstellen in over dit onderwerp. Helaas stemden coalitiepartijen, inclusief GroenLinks tegen al deze voorstellen. Dit terwijl het afvalprobleem alleen maar erger is geworden

Groene successen in de Binckhorst

De Binckhorst is nog grotendeels een bouwput, maar er wonen ook al mensen. De aankomende jaren, zullen dat er steeds meer worden. Ook zij hebben recht op een prettige leefomgeving met kwalitatief groen. We zijn dan ook blij dat ons voorstel om de braakliggende gronden in de Binckhorst te vergroenen en dat er een plan komt voor het ontwikkelen van de buitenruimte in deze wijk. Zo weten (toekomstige) bewoners ook waar zij aan toe zijn!

Fosielvrije reclame

Nadat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een eerder verzoek van de gemeenteraad om fossiele reclame te weren naast zich neerlegde, pakten wij tijdens de raadsvergadering door. We dienden een initiatiefvoorstel in om fossiele reclame in de Haagse openbare ruimte te verbieden. Met fossielvrije reclame dragen we namelijk bij aan het verbeteren van de wereld.

Houd bij windmolens rekening met de ecologie

GroenLinks diende een voorstel om een energiecampus gericht op windenergie op te richten. Goed idee, maar hier zou dan ook aandacht moeten zijn voor de ecologie. Daarom kwamen we met een voorstel om te onderzoeken hoe de effecten van windenergie op natuur kunnen worden verkleind en de natuur zelfs kan worden versterkt.

Houtstookverbod dode letter

Overlast veroorzaken met barbecues of houtkachels is verboden, maar de gemeente weigert dit verbod te handhaven. Daar wilden wij verandering in brengen. Helaas laat een meerderheid van de gemeenteraad de stad in de rook zitten.